مسعود همایون پور

نماینده ارشد سازمانی جهانی و رییس سبک کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی ایران

مسعود همایون پور سوسای اویاما کانچو ماتسویی
Shihan

کیوکوشین یکی از سبک های کاراته غیر کنترلی است. این رشته توسط سوسای ماسوتاتسو اویاما (1994-1923) استاد ژاپنی (کره ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شده است.

این رشته از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک های دیگر سبک های کاراته به وجود آمده است

کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده است. این رشته در ابتدا اویاما ریو و اویاما کاراته جوجوتسو نیز نامیده میشد.

تأکید این سبک روی مبارزه واقعی در فاصله نزدیک و بدون عقب نشینی است. در کیوکوشین برای کاستن مقاومت حریف از اصابت ضربات بطور متوالی و با حداکثر قدرت استفاده می شود.

برخی قوانین :

در کیوکوشین کاراته ضربه پا به سر مجاز است اما ضربه دست به سر و گردن به هر صورتی خطاست.

انواع شوتو اوچی (ضربه با تیغه دست)، نوکیته (ضربه با نوک انگشتان) در مبارزه رسمی و امتیازی ممنوع می باشد.

انواع هیجی اوچی (ضربات آرنج) و جودان زوکی (مشت از شانه به بالا و به سمت سر و گردن) خطا بوده و اخراج فرد را به همراه خواهد داشت.

هر نوع ضربه عمدی از پشت به حریف خطاست و شامل اخطار خواهد شد.

ضربه به حریف به زمین افتاده یا نشسته خطاست و در صورت تکرار یا شدت بالای حمله منجر به اخراج می گردد.

شیهان مسعود همایون پور - Iran IKO Honbu - Kyokushin Karate Matsui

کیوکوشین کاراته


عضویت در خبرنامه

مسعود همایون پور
کیوکوشین کاراته ماتسویی Reviewed by A.Amjadi on 25 nov. مسعود همایون پور نماینده ارشد سازمان جهانی کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی ایران 5.0